Tel: 08 - 661 48 59

Nyhetsbrev 20220830
Varmt välkomna till höstterminen i ÖSF!

Nu börjar höstens kurser, grupper och föreläsningar. En del kurser blir snabbt fullbokade så anmäl er snarast. Se vårt kursutbud www.osjf.se.
Känn er varmt välkomna att ta del av våra kurser och föreläsningar. Anmälan för deltagande krävs då vi är begränsade av lokalerna.
Vi vill påminna om att onsdagen den 14 september ersätts föreläsningen med möte med föreningens styrelse och tillfälle att komma med förslag, synpunkter och ställa frågor. Styrelsen kommer också att redovisa utfallet av den enkät som många av våra medlemmar besvarade i våras.  I samband med föreläsningarna bjuds på kaffe med dopp och trevlig samvaro.
Glöm inte: varje onsdag kl 14.00 bjuder vi på kaffe och kaka.

Mycket är sig likt från vårterminen men en stor förändring sker då vår verksamhetschef valt att lämna oss för ett arbete i Uppsala där hon bor.  Agneta har gett 9 år av sitt yrkesverksamma liv till ÖSF och att utveckla verksamheten med fokus på att bidra till folkhälsa. Varmt Tack för mycket gott arbete alla dessa år!
Rekrytering av ny verksamhetschef pågår. Vår distriktssköterska Anna tar över en del arbetsuppgifter och styrelsens ledamöter får handgripligen ta en del uppgifter tills vidare.
Vi söker aktivt mer ändamålsenliga lokaler på Östermalm dels för bättre funktionellt utnyttjande och dels för att slippa den jobbiga trappan från Tyskbagargatan.

Vi ses!

För styrelsen
Helena Levy
ordförande