Tel: 08 - 661 48 59

Om Östermalms Sjukvårdsförening


Sjukvårds-, Livstilsmottagning & Seniorhälsa

På Östermalms Sjukvårdsförenings mottagning utgår vi från hela människan, för att tillsammans med patienten hitta faktorer som förstärker hälsan. Hos oss arbetar idag tre distriktssköterskor. De ger råd i hälsofrågor, lägger om sår, tar bort stygn, mäter blodtryck och ger injektioner.

 

Vår verksamhet fokuserar på tre huvudsakliga områden:

Vi arbetar efter tre för oss viktiga grundvärderingar:

Tid – att lyssna på patientens behov
Respekt – i varje bemötande
Samarbete – tillsammans går det lättare att hitta vägarna till hälsa

Föreningens verksamhet började år 1899 med syftet att bereda sjukvård åt de många fattiga som då levde på Östermalm. Verksamheten har, liksom omvärlden, utvecklats sedan den startades och är idag en hälso- och sjukvårdsmottagning med kompetent personal och engagerad ledning. Föreningen bedrivs i huvudsak med medel utgörande avkastningen på det kapital, som uppstått genom de gångna årens många donationer. Eftersom vi är en medlemsorganisation behöver du bli medlem för att kunna ta del av våra tjänster. Klicka här att lära dig mer om hur du blir medlem! Vi har ett samarbete med Vårdcentralen To Care på Östermalm.

Läs mer om historien bakom Östermalms Sjukvårdsförening.