Tel: 08 - 661 48 59

Styrelse


Styrelse

Vår styrelse arbetar för att stötta och utveckla arbetet med Östermalms Sjukvårdsförening.

Helena Levy, ordförande

Marianne Brodin

Sven Milltoft, 

Maud Dyhlén, vice ordförande samt sekreterare

Göran Oljeqvist

Elsebeth Welander Berggren

Styrelsesuppleanter:
Gunilla Lagerqvist 

Johan Haage

Om du har frågor eller synpunkter, kontakta verksamhetsansvarig Helena Levy/ Marianne Brodin på mejl exp@osjf.se eller telefon: 08 – 661 48 59.