Tel: 08 - 661 48 59

Styrelse


Styrelse

Vår styrelse arbetar för att stötta och utveckla arbetet med Östermalms Sjukvårdsförening.

Helena Levy, ordförande

Sven Milltoft, vice ordförande

Maud Dyhlén, sekreterare

Göran Oljeqvist

Elsebeth Welander Berggren

Johan Haage

Styrelsesuppleanter:
Gunilla Lagerqvist 

Marianne Brodin

Om du har frågor eller synpunkter, kontakta verksamhetsansvarig Helena Levy/ Marianne Brodin på mejl exp@osjf.se eller telefon: 08 – 661 48 59.