Tel: 08 - 661 48 59

Integritetspolicy

& Cookie policy

Tillämpning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
Östermalms sjukvårdsförening (ÖSF) värnar om dina personuppgifter och skyddet för din personliga integritet. Därför har vi fastställt denna policy i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR, The General Data Protection Regulation. Dataskyddsförordningen ersätter 2018 Personuppgiftslagen, PUL och syftar till att ytterligare stärka skyddet vid hantering av personuppgifter.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som på något sätt kan kopplas till en enskild person. Det kan vara uppgifter som namn, personnummer eller e-postadress.

Vilka personuppgifter hanterar ÖSF?
ÖSF är en ideell förening som bedriver hälso-och sjukvård, medicinsk fotvård, kurser och erbjuder föreläsningar bl a kring hälsa och hur man kan förebygga ohälsa. Medlemskap krävs för att ta del av föreningens tjänster. För att kunna administrera verksamheten behöver vi registrera följande personuppgifter om våra medlemmar:

  • Namn, födelsenummer, adress och telefon
  • E-postadress

Dataskyddsförordningen kräver medlemmarnas samtycke till att ÖSF lagrar och använder dessa personuppgifter. När någon söker medlemskap informeras personen om föreningens medlemsregister och får ge sitt samtycke till att uppgifterna ovan får registreras.

För dem som redan var medlemmar när GDPR trädde i kraft den 25 mj 2018 behövs inget ytterligare samtycke, eftersom dessa medlemmar på frivillig basis redan har meddelat kontaktuppgifter till föreningen och därmed registrerats som mottagare av ÖSFs medlemsutskick.

 

Hur använder vi personuppgifterna?
ÖSF använder insamlade personuppgifter för att

  • administrera kursverksamhet och övriga medlemsaktiviteter
  • hantera betalningar
  • via e-post informera om och sända inbjudningar till föreningens verksamhet.
  • Utveckling av kurser och grupper.

Övriga handlingar som gäller hälso-och sjukvård hanteras enligt Hälso-och sjukvårdslagen, HSL.

 

Hur lagrar vi personuppgifter och vilka har tillgång till den lagrade informationen? 
Personuppgifterna lagras i vårt databasregister som ligger på lokal egen server. 

Åtkomst till uppgifterna har verksamhetschef, leg. sjuksköterskor och fotvårdsterapeuter vid behandlingar och deltagande i föreningens interna kursverksamheter.  Uppgifterna lämnas aldrig ut externt.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Utgångspunkten är att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem i ÖSF. Medlemsregistret uppdateras löpande och årligen görs en kontroll av att medlemsavgiften har betalats. Det betyder att dina personuppgifter kan sparas i högst ett år efter det att medlemskapet upphört. Du kan dock begära att uppgifterna tas bort omgående (se nedan under Dina rättigheter). 

Dina rättigheter
Du har enligt Dataskyddsförordningen rätt att en gång per kalenderår utan kostnad begära ett registerutdrag över de uppgifter ÖSF har lagrat om dig. En sådan begäran skall göras skriftligt. Du har också rätt att begära rättelse av uppgifter om dig i vårt register.

Vidare har du rätt att begära att dina personuppgifter helt eller delvis tas bort från vårt register.

Lagrade personuppgifter används för utskick med information om föreningens verksamhet. Vill du inte få sådana utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta oss. 

 

Kontaktuppgifter
Östermalms sjukvårdsförening
Tyskbagargatan 11
114 33 Stockholm

 

Tel: 08-661 48 59
E-post: exp@osjf.se