Tel: 08 - 661 48 59

Gruppträning – Schema

Hösten 2023

Måndag

Kl: 10.30

Gågrupp

Start: Året om
Pris: 0:-
Hela terminen

Kl: 10.30

Jympa Jill / 12 st

Start: 4/9
Pris: 400:-
Hel termin

Kl: 13.00

SÖMN Ingela

Start: 11/9
Pris: 200:-
5 ggr

Kl: 13.00

Hållbar hälsa Anna

Start: 6/11
Pris: 200:-
5 ggr

Kl: 14.30-17.00

Yoga 55+ / 12st

Start: 4/9
Pris: 1000:-
11 ggr
Inleds med prova på pass.

Kl: 17.30

Kvällsgympa Sanna 12 st

Start: 4/9
Pris: 400:-
Hel termin

Tisdag

Kl: 11.00-12.30

Läsecirkel Ulla / 8 st

Start: 5/9
Pris: 200:-
var 3:e v/5ggr

Kl: 17.45

Medi yoga Åsa / 12 st

Start: 19/9
Pris: 1.000:-
10 ggr

Onsdag

Kl: 10.00

Jympa Jill / 12 st

Start: 30/8
Pris: 400:-
Hel termin

Kl: 14.00

Föreläsning/ 50 st

Start: 13/9 ojämna veckor
Pris: 0:-
Hel termin

Kl: 14.00

Café med tema

Start: 6/9 jämna veckor
Pris: 0:-
Hel termin

Kl: 17.30

Utegymmet Christine

Start: 30/8
Pris: 0:-
10ggr

Torsdag

Kl: 8.00,9.00,10.00

PT träningsrum Christine

Start: 31/8
Pris: 150:-
Hel termin

Kl: 10.30

Utegympa Tessinparken
Anki

Start: Året om
Hel termin

Kl: 11.00

Jympa Christine / 12 st

Start: 31/8
Pris: 400:-
Hel termin

Kl: 16.00

YOGA MINDFUL. Astrid/ 10st

Start: 31/8
Pris: 1.000:-
10 ggr

Fredag

Kl: 10.00

MEDICINSK QIGONG Åsa/12

Start: 22/9
Pris: 500:-
11 ggr

Kl: 13.00

HLR-kurs / 8st

Pris: 250:-
1ggr/tillfälle

Kl: 13.00

Anki olika grupprogram

lyfta o bära, medv andning, fallkurs, balans, yrsel / 12 st

Start: 20/10
Pris: 150:-
1ggr/tillfälle