Tel: 08 - 661 48 59

Vi märker att många medlemmar enbart betalar in till vårt bankgironummer utan att skriva in ett OCR-nummer, vilket gör att betalningen till banken inte kopplas till individen, utan står som ospecificerad.

Det är därför viktigt att varje faktura betalas in med tillhörande OCR så att betalningen kan bokföras korrekt.

Tack för hjälpen!