Tel: 08 - 661 48 59

Diabetes

Diabetes är en av våra stora folkhälsosjukdomar. Det finns mycket man kan göra själv för att undvika att bli sjuk och för att må bra när man fått sin diagnos. Distriktssköterskorna kan ge råd om hur man kan undvika komplikationer och hjälpa till med att göra kostnadsfria beställningar från landstinget av diabeteshjälpmedel – bl.a. blodsockerstickor och lancetter. Tid bokas hos distriktssköterskan.

I rådgivningen ingår bl.a.

  • samtal om kost, motion, tobak och alkohol
  • vad är högt och lågt blodsocker?
  • blodsockerkontroller
  • blodtryckskontroller och information om behandling
  • mätning av längd, vikt och midjemått
  • betydelsen av fotvård
  • stickteknik och genomgång av hjälpmedel och blodsockermätare
  • rådgivning om ögonkontroller

Läs mer om vår Diabetes-grupp här!