Tel: 08 - 661 48 59

Utbildning
Kurser & föredrag


Som medlem är du välkommen att delta i alla våra kurser och föreläsningar. Du kan anmäla dig själv eller bli rekommenderad av distriktsköterskorna.

Anmälan måste ske via telefon alternativt via mejl för att deltaga i föredragen. Anledningen är att vi maximalt kan vara 50 medlemmar samtidigt i lokalen. Först till kvarn!

Kommande föreläsningar:

11/10 Jan Leijonhielm (en nestor inom den svenska underrättelsevärlden och specialist på Sovjetunionen och Ryssland). Ryssland, kriget och framtiden. 

 

25/10 Tom Schuterman (årets Östermalmare 2020 och ägare till Paratus Security). Vad du behöver veta om säkerheten i dina kvarter.

8/11 Christina Gip ( specialistläkare i geriatrik ) När glömska är en sjukdom och hur långt har Alzheimerforskningen kommit idag.

22/11 Gunilla Fritze (SVT journalist och erhållit stipendium för sitt arbete kring bra åldrande. Äldre blir alltmera aktiva, vad finns det att tillgå och hur ser äldreomsorgen ut idag? Det blir två korta filmer som underlag för vidare diskussion.

6/12 Stiftelsen Äldrecentrum informerar om 2 pågående forskningsprojekt Att medverka i ett forskningsprojekt om äldre-som äldre och bättre samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre.

13/12 Sven Idar Avslutning med musik, kaffe och kaka.

 

Kommande kurser:

Hållbar hälsa

I kursen Hållbar hälsa fokuserar vi på de områden där du själv har störst möjlighet att påverka dina hälsovinster. Kursen består av fem föreläsningar där betydelsen av hälsosamkost, motion, sömn och begränsat intag av alkohol står i centrum. Under kursen förklaras orsaken till att det är svårt att bryta vanor och bakgrunden till varför vi kan må bra när vi motionerar. Vi lägger grunden till att förstå vad vi själva kan göra för att leva ett så långt och lyckligt liv som möjligt.


Sömnskola

Var tredje person har problem med sömnen och lider av sömnstörningar. På sömnskolan ger vi kunskap om hur man kan hantera sin sömn och förstå hur det fungerar och vad man själv kan göra för att förbättra den. 


Diabetesgruppen

Diabetes är en av våra stora folkhälsosjukdomar. Det finns mycket man kan göra själv för att undvika att bli sjuk och för att må bra när man fått sin diagnos. Distriktssköterskorna ger råd om hur man kan undvika komplikationer och hjälpa till med att göra kostnadsfria beställningar från landstinget av diabeteshjälpmedel – bl.a. blodsockerstickor och lancetter.

Ju mer man kan om sin sjukdom desto lättare klarar man att leva med den.

I Diabetesgruppen träffas vi och får ta del av andras erfarenheter som ger nya perspektiv. Gruppen leds av en distriktssköterska som har specialistutbildning.