Tel: 08 - 661 48 59

Kost

Våra matvanor har stor betydelse för hälsan och risken att utveckla olika sjukdomar. Många skulle kunna förbättra sina matvanor för att må bättre på både kort och lång sikt. Vissa grupper med särskilt dåliga matvanor kan behöva extra stöd när det gäller både motivation och kunskap för att äta mer hälsosamt. Andra är motiverade men har svårt att hitta rätt i djungeln av olika kostbudskap. Bra matvanor kan minska risken för hjärtkärlsjukdom , typ 2 diabetes och olika former av cancer. Upp till 30 % av cancerfallen skulle kunna förebyggas med bra mat, fysisk aktivitet och normal vikt.