Tel: 08 - 661 48 59

Kurser & Grupper


Gruppaktiviteter och kurser är en viktig del av Östermalms Sjukvårdsförenings verksamhet, det är en del av det hälsofrämjande arbetet. Att möta och ta del av andras erfarenheter är berikande.

Som medlem är du välkommen att delta i alla våra kurser och gruppaktiviteter. Du kan anmäla dig själv eller bli rekommenderad av distriktsköterskorna.

Läs mer om våra grupper/kurser:

I varje grupp/kurs finns en gruppledare med specialistkompetens inom sitt område. Viss verksamhet är avgiftsbelagd. Varje kurstillfälle är 60-90 minuter om inget annat anges.

Samtal med Gudrun Abascal – Bra start på föräldraskapet

Har du tankar, funderingar och känner oro inför din förlossning? Har du fött barn och det blev inte riktigt som du tänkt? Vill du prata om detta för att kunna gå vidare? Kom och prata med Gudrun Abascal, barnmorska, som bl.a. startat BB Stockholm, BB Sophia och...

läs mer

Anhöriggruppen

Anhöriggruppen har gjort en nystart.  Men man kan även anmäla sig till distriktssköterskorna för ett stödjande samtal. Anhöriggruppen är en liten samtalsgrupp som riktar sig till dem som vårdar en sjuk anhörig i hemmet. Gruppen träffas en gång i månaden. Syftet är att...

läs mer

Diabetesgruppen

 Diabetesgruppen är en grupp för kunskapsförmedling och samtal kring diabetes. Ju mer man kan om sin sjukdom desto lättare klarar man att leva med den. Att träffas och få ta del av andras erfarenheter kan ge nya perspektiv. Kursens delmoment består av:...

läs mer

Gympa soft

Sanna Larsson har kommit tillbaka till oss och har en kvällsgympa på måndagar kl. 17.30-18.30. Start måndag 5/9 kl. 17.30.  Jill Schröder kommer tillbaka och har två Gympa Soft pass med musik på måndag och onsdag.  Start onsdag 15/8 och 17/8 kl. 11.00 Vår egen "PT"...

läs mer

Gå grupp

Att promenera är nog den motionsform som passar de allra flesta. Den kan utföras när som helst och var som helst och kräver bara lämpliga kläder och ett par bra skor. En promenad om dagen gör underverk för hälsan. Den stärker hjärtat och lungornas funktion, ger...

läs mer

Hjärt-och lungräddning

Kursen i Hjärt-Lungräddning (HLR) innebär genomgång och träning av de olika momenten på dockan Mini-Ann samt information om hjärtstartare. Att veta vad och hur man ska göra ger den trygghet som behövs, för att rädda liv vid ett plötsligt hjärtstopp. Kursen följer...

läs mer

Medicinsk QiGong

NYSTART! Medicinsk Qigong bygger på traditionell kinesisk medicin och helhetstänkande. Syftet är att bevara och främja hälsa och välbefinnande. Rörelserna vi gör är mjuka, långsamma och lätta att lära. Alla kan utföra dem. Instruktör: Ann-Kristin Nyström Antal...

läs mer

Yoga

Yoga har utvecklats under flera tusen år i Indien som en möjlighet till personlig utveckling och många olika yogastilar har utvecklats baserade på de ursprungliga principerna. Det finns en stor mängd övningar och metoder för att hjälpa människor att hitta sinnesro och...

läs mer

Samtalsgrupp

Vi kan inte erbjuda kursen för tillfället men det går att boka enskilt samtal hos distriktssköterska. Samtal kring det som berör just nu eller bekymrar mest.Anmälan görs till epost: exp@osjf.se (eller ring distriktssköterskorna: 08-661 48 59)  

läs mer

Sömnskola

Var tredje person har problem med sömnen och lider av sömnstörningar. På sömnskolan ger vi kunskap om hur man kan hantera sin sömn och förstå hur det fungerar och vad man själv kan göra för att förbättra den. Kursens olika moment består av: Sömnens onda cirkel Sömnens...

läs mer