Tel: 08 - 661 48 59

Reumatism är ett samlingsbegrepp för många sjukdomar som till största delen drabbar leder, muskler och skelett. Reumatiska sjukdomar påverkar därför ofta din förmåga hur du kan röra på dig. Men det finns även reumatiska sjukdomar som kan påverka andra delar av kroppen så som hjärta, blodkärl och lungor.

Den 24/4 kl. 14:00  kommer Maria Nylander från Reumatikerförbundet till oss för att hålla föreläsning. Mer information kommer snart!

Varmt välkommen!