Tel: 08 - 661 48 59

Aktuellt

Vänligen notera datum för inläggen


Kallelse till årsmöte 27/5

Kallelse till årsmöte 27/5

Måndagen den 27 maj 2024 kl 17.00 är det dags för årsmöte. Välkommen!

ÖSTERMALMS SJUKVÅRDSFÖRENING
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2024

Måndagen den 27 maj 2024 kl 17.00

I FÖRENINGENS LOKALER, TYSKBAGARGATAN 11

Föredragningslista:

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av ordförande för årsmötet.
 3. Val av sekreterare för årsmötet.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Val av två justerare tillika rösträknare.
 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter att väljas av stämman.
 14. Val av styrelseordförande.
 15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 17. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.
 18. Val av ledamöter och sammankallande till valberedningen.
 19. Fastställande av den årliga medlemsavgiften för påföljande år.
 20. Propositioner från styrelsen.
 21. Motioner från medlemmar som inkommit före 1 februari.

Inga motioner har inkommit.

 1. Övriga frågor.
 2. Mötet avslutas.

 

För närvaro vid årsmötet krävs medlemskap i föreningen och att årsavgiften för 2024 är betalad. Vänligen föranmäl deltagande till expeditionen.
Tel: 08-661 48 59. E-post: exp@osjf.se

Årsredovisning finns att hämta på expeditionen, eller om så önskas, kan den skickas ut med e-post.
Tyskbagargatan 11, 114 43 Stockholm (1/2 trappa ned)
Tel: 08-661 48 59.
E-post: exp@osjf.se  Hemsida: www.osjf.se
Bankgiro: 5792-1819

Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsmötet 2024

Ordförande

Anna Blomdahl Omval Ledamot 2 år

(varav Omval Ordförande 1 år)

Ordinarie Ledamöter

Maud Dyhlén Omval 1 år

Gunilla Lagerqvist Omval 1 år

Sven Milltoft Omval 2 år

Anna Ström 1 år kvar

Joakim Lessmar 1 år kvar

Margaretha Wibeck Nyval 2 år

 

Suppleanter

Jennifer Wenjing Tao Omval 2 år

Elsebeth Welander–Berggren Nyval 1 år

 

Valberedningens anmälan av revisorer och revisorssuppleanter:

Robert Malmer, revisor, Omval

Fredrik Åborg, revisorssuppleant, Omval

 

 

—————-

Styrelsen vill samtidigt framföra ett varmt tack för alla bidrag och gåvor som influtit till föreningen under året!

Workshop 30/5: Qi-Gong med Åsa Hillbom

Workshop 30/5: Qi-Gong med Åsa Hillbom

VI hälsar våra medlemmar varmt välkomna på en två timmar lång workshop i qi-gong!

Torsdagen den 30 maj mellan kl. 13.00-15.00, kostnad 150 kr.

Kom som du är, gärna i bekväma kläder och eventuellt med en filt för vilan.

Under denna session kommer du att få utforska de lugnande rörelserna i Qigong för att öka energiflödet och stärka kroppen.

Vi utövar Mediyoga på stol, som kommer att guida dig genom övningar som främjar fysisk flexibilitet och mental avkoppling. Vi lägger till en kort sekvens av ögonyoga för att friska upp sinnet och minska spänningar i ögonområdet.

Efter denna fysiska och mentala utforskning kommer vi avsluta med en avslappnande klangresa. Vi ligger ner och vilar, låter ljudvibrationerna från klangskålar guida dig till djup avslappning och skapa en harmonisk avslutning på denna eftermiddag.

Instruktör är Åsa Hillbom, utbildad hos bland annat Karolinska Institutet och Mediyoga Institutet, yoga vid olika sjukdomstillstånd.

Föreläsning 15/5: Ingrid Thörnqvist om Drottning Silvia

Föreläsning 15/5: Ingrid Thörnqvist om Drottning Silvia

På terminens sista föreläsning, välkomnar vi Ingrid Thörnqvist som har följt drottning Silvia under ett års tid.
I boken Yrke: Drottning, ger författaren en inblick i drottningens liv som är helt unik – och den ska vi få ta del av.
Vi kommer även få höra mycket om Drottningens arbete med Childhood och hennes engagemang kring demenssjukdomar.

Boken kommer att finnas signerad till försäljning.

Onsdagen 15/5 kl 14:00

Yrke: Drottning
Ingrid Thörnqvist, reporter, författare