Tel: 08 - 661 48 59

Aktuellt

Vänligen notera datum för inläggen


Feltryck!!

Tyvärr har något hänt hos tryckeriet som hjälper oss med utskicket till Årsmötet.

Många har bara fått halva namnet på kuvertet?!

Tack och lov verkar det inte vara alla 1650 kuvert som är drabbade utan bara en mindre del, ÖSF har fått tillbaka ca 30-40 stycken.

Många har också anmält sig till vårt Årsmöte.

Vi ses där!

Välkomna!

 

Höstens verksamheter

Läsecirkel – tisdagar kl. 14.00-15.30. Start  29/9.

Anhöriggrupp – samtalsgrupp för anhöriga som vårdar sjuka eller dementa i hemmet – onsdagar. Anmäl intresse.

Träningsrummet är öppet för enskild träning eller i par – bokning krävs.

Instruktör till träningsrummet för att få hjälp att komma igång med enskild träning – bokas. Onsdag 13-15 och Torsdag 9.15-11.15

Gågruppen – måndagar 10.30. Gå en promenad tillsammans med andra och få trevligt sällskap! Samling vid monumentet på Karlaplan.

Medicinsk Qigong – begränsat antal deltagare pga corona. Måndagar kl. 15. Start 7/9.

Yoga Mindfulness – begränsat antal deltagare pga corona, torsdagar kl. 18.00-19.30. Start 3/9.

Medicinsk Yoga – begränsat antal deltagare pga corona. Måndagar kl. 10.00. beräknas starta i slutet av sept.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

TORSDAGEN DEN 24 september 2020 KL 17.00

I OSCARS FÖRSAMLINGSHEM, FREDRIKSHOVSGATAN 8

Föredragningslista:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande för årsmötet
 3. Val av sekreterare för årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två justerare tillika rösträknare
 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
 8. Föredragning av föreningens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter att väljas av stämman
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 17. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer
 18. Val av ledamöter och sammankallande till valberedningen
 19. Fastställande av den årliga medlemsavgiften för påföljande år
 20. Propositioner från styrelsen.
 21. Motioner från medlemmar som inkommit före 1 februari.
 22. Övriga frågor.
 23. Mötet avslutas.

För närvaro vid årsmötet krävs medlemskap i föreningen och att årsavgiften för 2020 är betald. Vänligen föranmäl deltagande till expeditionen pga begränsat antal platser. Föreningen tillämpar Folkhälsomyndighetens rekommendationer med högst 50 pers/mötet.

Tel: 08-661 48 59. E-post: exp@osjf.se

Årsredovisning samt utökad verksamhetsberättelse (som båda finns att läsas på hemsidan) finns också att hämta på expeditionen, eller om så önskas, kan de skickas ut med e-post.

Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsmötet 2020

Valberedningens nuvarande ledamöter, Catherine Engellau, sammankallande, Roger de Robelin och Birgitta Guntsch, föreslår följande ordförande samt styrelseledamöter/ suppleanter, revisor/-suppleant för perioden fram till årsmötet 2021:

Förslag till ordförande

Helena Levy, omval 1 år styrelseordförande

Förslag till ledamöter:

Maud Dyhlén, omval 2 år

Sven Milltoft, omval 2 år

Göran Oljeqvist, omval 2 år

Marianne Brodin, omval

Elsebeth Welander Berggren, omval

Suppleanter:

Johan Haage, omval 1 år

Gunilla Lagerqvist, omval 1 år

Anna Ström, nyval 1 år

Valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter

Robert Malmer, revisor, omval

Fredrik Åberg, revisorssuppleant, omval

Styrelsen vill samtidigt framföra ett varmt tack för alla bidrag och gåvor som influtit till föreningen under året!

 

HÖST TERMINEN 2020

Ja nu börjar det kännas att vi närmar oss höstterminen. Semestern verkar vara slut för de flesta. Fler människor på gatorna och i trafiken. Många verkar ha glömt pandemin och att vi ska hålla avstånd. Här på mottagningen gör vi vad vi kan för att kunna hålla öppet men ändå distans. Som jag skrev i förra nyhetsbrevet förra veckan så har vi endast planerade besök på sjukvårdsmottagningen, alltså ingen drop-in. På så sätt undviker vi att vårt lilla väntrum blir fullt. Detta pga pandemin och för er skull.
Fotvården har ju alltid planerade besök men där minskar vi antalet per dag för att hinna städa mellan samt att den sociala distansen ska kunna hållas.
Kom ihåg att avboka besöken om ni inte mår bra.

Ring och boka tid.
Om vi inte har möjlighet att svara beror det på att vi är upptagna men lämna då gärna ett meddelande med namn och telefonnummer så ringer vi upp er så fort vi hinner.

Instruktör i träningsrummet i höst

Göran Hellgren, som föreläst hos oss om vikten av att träna och att vara ute, kommer att vara instruktör hos oss och hjälpa er tillrätta i träningsrummet.
Han finns här onsdagar kl.13-15 och torsdagar kl 9.30-11.30 med början den 26 och 27 augusti.
Ta chansen och få lite hjälp att komma igång med träningen i vårt träningsrum. Ring till oss så bokar vi in tiden med Göran!

 

GLÖM INTE att du kan boka egen tid för träning i vårt träningsrum! Må-to 8-15 och fre 8-12

Läsecirkel i höst!

Tisdag den 29 september kl. 14.00 startar vi vår Läsecirkel i våra lokaler.

Vi sitter i vår stora sal med distans och diskuterar hur upplägget för läsecirkeln ska se ut.

Vår ledare som håller i gruppen är Cristina Skantze.

Begränsat antal deltagare. Några platser kvar. Anmäl intresse.

Läkare på ÖSF

Vår läkare Kent Johansson kommer tillbaka till oss efter sommaren med start den 2 september.
Han kommer att vara hos oss varje onsdag kl. 13-16.
Boka tid för besök.

Boka tid i träningsrummet!

För att vi ska undvika trängsel i träningsrummet och klara av Folkhälsomyndighetens krav på avstånd inför vi nu bokning av träningsrummet.

Välkomna att ringa och boka tid så får ni tillgång till hela träningsrummet själva!

Vi spritar och städar efter varje bokning.

Välkomna att ringa och boka!

Öppet igen!

Hejsan alla kära medlemmar! Vi är tillbaka efter semesterstängningen!

Nu är vi, Agneta, Anna, Jeanette, tillbaka efter semestern. Ingela kommer till oss den 1 oktober. Inger får vi vänta längre på.
Vi hade hoppats att allt skulle vara “normalt” efter sommaren men det verkar som att vi får fortsätta på den inslagna banan ett tag till. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller fortfarande. Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du känner dig dålig.
På grund av detta har vi endast planerade besök på sjukvårdsmottagningen, alltså ingen drop-in.
Fotvården har ju alltid planerade besök men där minskar vi antalet per dag för att hinna städa mellan samt att den sociala distansen ska kunna hållas.
Kom ihåg att avboka besöken om ni inte mår bra.
Ni är hjärtligt välkomna till oss.
Ring och boka tid.
Om vi inte har möjlighet att svara beror det på att vi är upptagna men lämna då gärna ett meddelande med namn och telefonnummer så ringer vi upp er så fort vi hinner.
Vi hörs! Välkomna till oss!