Tel: 08 - 661 48 59

Aktuellt


Viktig information till våra medlemmar.

För att följa folkhälsomyndigheternas rekommendationer stängs sjukvårdsmottagningen för besök från måndag 30 april och 2 veckor framåt. Det går förstås bra att ringa och få råd och hjälp via telefon och mejl eller att kontakta sin vårdcentral. Vi följer noga utvecklingen av Corona smittan och myndigheternas rekommendationer med målet att kunna hålla öppet så snart som det är lämpligt. Vi informerar vidare via mejl och websidan.

Bästa hälsningar

Helena Levy

ordförande

 

 

Information inför föreningens årsmöte

Den pågående influensan med Coronaviruset slår hårt mot Stockholm. Enligt myndigheternas bedömning har vi ännu inte nått toppen på smittspridning och antalet smittade i befolkningen kommer att öka.  Invånarna rekommenderas att arbeta hemifrån och äldre personer ska helst vistas hemma. Vi har att vänta ett i tiden utdraget förlopp. Enligt föreningens stadgar ska årsmöte hållas senast under maj månad. Med hänsyn tagen till allt detta har styrelsen i dag beslutat att årsmötet skjuts framåt i tiden till början av september. Kallelse skickas ut till alla medlemmar senast 14 dagar före mötet tillsammans med valberedningens förslag.

Alla grupper och föreläsningar är inställda terminen ut, vilket tidigare informerats om. Förmiddagsmottagningen är öppen för patienter som behöver återbesök. Det gäller ett fåtal och ska ses som en viktig service istället för att berörda ska behöva söka sig till en vårdcentral. Några få medlemmar får också sjukvård i hemmet.

Ljuset, våren och sommaren väntar på oss. Jag tillönskar alla möjlighet att njuta av årstidens gåvor.

Varma hälsningar

Helena Levy

Ordförande

 

Nyheter från ordföranden

Våren och dagsljuset är här.

Tyvärr lägger coronaviruset sordin på vårstämningen. Många blir på ett eller annat sätt berörda.  På sjukvårdsföreningen följer vi noga dag för dag myndigheternas information och råd. Vi ställer in alla föreläsningstillfällen under mars och april för att undvika att många samlas vid samma tillfälle. Mottagningen och fotvården är tills vidare öppna som vanligt liksom våra grupper. Om förhållanden ändras meddelar vi i vårt nyhetsbrev och med anslag på dörren till mottagningen.  Ta för vana att läsa på vår hemsida.

Träningsrummet är tillgängligt då mottagning är öppen kl. 08 – 16. Gå gärna in och träna rörlighet och styrka, bra instruktioner finns. På vår nya fina motionscykel kan både rörighet och kondition utmanas. Lycka till!

Torsdagen den 14 maj kl. 17.00 är föreningens årsmöte. Alla medlemmar får kallelse med föredragningslista och valberedningens förslag till styrelse.  Redan nu hälsar jag er varmt välkomna!

Bästa hälsningar!

Helena Levy, ordförande

INSTÄLLT

INSTÄLLDA FÖRELÄSNINGAR
25/3 Capio ögonÖgats åldrande.
18/3Nadja Öström Sköldkörtelns livsnödvändiga roll I vår kropp         
22/4 – historiker Johan Haage Livet i gamla Klara – hur såg det ut innan grävskoporna kom?

DESSUTOM inställt
HLR- Hjärt-lungräddnings utbildning den 18 mars.

Fredag 3 april har ÖSF stängt

Fredagen den 3 april har både fotvårdsmottagningen och sjukvårdsmottagningen stängt hela dagen.

Veckan som följer därefter, påskveckan, har fotvårdsmottagningen öppet må-ti-on och to förmiddag. Sjukvårdsmottagningen har öppet på förmiddagarna kl 8-12 må-ti-on-to tack vare vår vikarie Kirsten.

Efter detta stänger ÖSF för att fira påsk med lite ledigt. Stängt alltså 10-13 april.

Öppnar igen tisdag 14 april.

Corona; Vad kan jag göra för att undvika smitta?

FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS RÅD:

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.

Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

ÖSF har stängt fredag 20 mars

Fredag den 20 mars har både fotvården och sjukvårdsmottagningen stängt!

Ingen av oss har corona men vi passar på att vila när det är lite lugnt på mottagningen.