Tel: 08 - 661 48 59

Diabetesgruppen

 

Diabetesgruppen är en grupp för kunskapsförmedling och samtal kring diabetes.

Ju mer man kan om sin sjukdom desto lättare klarar man att leva med den. Att träffas och få ta del av andras erfarenheter kan ge nya perspektiv. Kursens delmoment består av:

  • Diabetessjukdomen
  • Kost och motion
  • Komplikationer
  • Behandling och injektionsteknik
  • Fotvård, tandvård, livsstilsförändringar, resor mm.

Gruppen leds av en distriktssköterska som har specialistutbildning.

Antal tillfällen: 4

Startdatum: måndagar kl. 13.30 start 7/3.

Enskilda samtal kring diabetes bokas med distriktssköterska.

Kostnad:  Ingen avgift

 

                                                                Röster från deltagare:

”Mycket tydlig och klart. Allt som var viktigt togs upp. Ordentlig genomgång av allt. Speciellt ang fötterna”.

Anmälan görs via kontaktformuläret nedan (eller ring distriktssköterskorna: 08-661 48 59)

Diabetesgruppen

Godkänn

7 + 3 =

( För att undvika skräppost - Vänligen svara på ovanstående matematiska tal )