Tel: 08 - 661 48 59

Diabetesgruppen

Diabetesgruppen är en grupp för kunskapsförmedling och samtal kring diabetes.

Ju mer man kan om sin sjukdom desto lättare klarar man att leva med den. Att träffas och få ta del av andras erfarenheter kan ge nya perspektiv. Kursens delmoment består av:

  • Diabetessjukdomen
  • Kost och motion
  • Komplikationer
  • Behandling och injektionsteknik
  • Fotvård, tandvård, livsstilsförändringar, resor mm.

Gruppen leds av en distriktssköterska med specialistutbildning.

Antal tillfällen: 4

Startdatum: måndag 16 september 2019 kl. 14.30

Kostnad:  Ingen avgift

 

                                                                Röster från deltagare:

”Mycket tydlig och klart. Allt som var viktigt togs upp. Ordentlig genomgång av allt. Speciellt ang fötterna”.

Anmälan görs via kontaktformuläret nedan (eller ring distriktssköterskorna: 08-661 48 59)

Godkännande

15 + 3 =

( För att undvika skräppost - Vänligen svara på ovanstående matematiska tal )