Tel: 08 - 661 48 59

Smärta

Smärta skapar oro och stress när man känner att man inte kan påverka vad som sker. Maktlösheten över smärtan skapar rädsla. Rädslan i sin tur förvärrar smärtupplevelsen och leder till ett konstant spänningstillstånd. Man hamnar i en ond cirkel som många känner till alltför väl.

I samtal om långvarig smärta ges stöd och hjälp för att kunna hantera smärtan i vardagen. Även om smärtan inte går att bota går den ofta att lindra genom strategier och förhållningssätt i vardagen.

Distriktssköterskorna erbjuder samtal om långvarig smärta. Boka gärna ett hälsosamtal så berättar vi mer.