Tel: 08 - 661 48 59

Yoga

Yoga har utvecklats under flera tusen år i Indien som en möjlighet till personlig utveckling och många olika yogastilar har utvecklats baserade på de ursprungliga principerna. Det finns en stor mängd övningar och metoder för att hjälpa människor att hitta sinnesro och ett inre lugn. Yogatraditionen har vuxit fram som ett svar på människors sökande efter mening och längtan att känna sig tillfreds i sina liv. I väst används yoga framförallt för välbefinnande och som behandling. Inom traditionen anses yoga ha medicinska effekter så länge de ursprungliga principerna följs. Mycket forskning pågår om yogas medicinska effekter och det som hitintills visat sig verksamt är fysiska ställningar och rörelser, meditation och andningsövningar, oavsett vilken traditionell yogastil som använts.

Mindfulness är en del av yoga och är ett tillstånd då vi är helt och fullt närvarande i nuet. Genom undervisningen i yoga-mindfulness får du lära dig hur du kan minska oroliga tankar och turbulensen i sinnet. När du övar regelbundet kan du hitta till ett djupare och mer varaktigt lugn inom dig som ger ökad inre trygghet, kreativitet och glädje. Inom yoga-traditionen ses kropp och själ som en odelbar helhet. Yogans metoder är uppbyggda för att förbättra vår totala hälsa. Genom att öva kan du utveckla ditt fysiska, psykiska och själsliga välmående och lägga en grund för dina existentiella behov.

Instruktör:  Astrid Grensman

Torsdagar kl 18.00 Yoga Mindfulness 90 min

Startdatum: torsdag prel 8 januari 2019 kl. 18.00 . 

Antal tillfällen: 10ggr

kostnad: 1000:-

Anmälan görs via kontaktformuläret nedan (eller ring distriktssköterskorna: 08-661 48 59)

Godkännande

11 + 2 =

( För att undvika skräppost - Vänligen svara på ovanstående matematiska tal )