Tel: 08 - 661 48 59

Hjärt-och lungräddning

Kursen i Hjärt-Lungräddning (HLR) innebär genomgång och träning av de olika momenten på dockan Mini-Ann samt information om hjärtstartare. Att veta vad och hur man ska göra ger den trygghet som behövs, för att rädda liv vid ett plötsligt hjärtstopp. Kursen följer HLR-rådets riktlinjer för utbildning och tar upp de olika momenten:

  1. Kontrollera livstecken
  2. Larma 112
  3. Bröstkompressioner
  4. Inblåsningar
  5. Stabilt sidoläge
  6. Information om hjärtstartare
  7. Åtgärda luftvägsstopp

Gruppen leds av en instruktör specialutbildad för HLR-utbildning.

Anmäl intresse så arrangerar vi en kurs när det känns Covid-säkert .

Kostnad: 250:- för medlemmar och 500:- för icke medlem, för företag: ring för upplysning.

 

Anmälan görs till epost: exp@osjf.se (eller ring distriktssköterskorna: 08-661 48 59)