Tel: 08 - 661 48 59

Hjärt-och lungräddning

Kursen i Hjärt-Lungräddning (HLR) innebär genomgång och träning av de olika momenten på dockan Mini-Ann samt information om hjärtstartare. Att veta vad och hur man ska göra ger den trygghet som behövs, för att rädda liv vid ett plötsligt hjärtstopp. Kursen följer HLR-rådets riktlinjer för utbildning och tar upp de olika momenten:

  1. Kontrollera livstecken
  2. Larma 112
  3. Hjärtkompressioner
  4. Inblåsningar
  5. Information om hjärtstartare
  6. Framstupa sidoläge
  7. Åtgärda luftvägsstopp

Gruppen leds av en distriktssköterska med instruktörsutbildning.

Antal tillfällen: Kursen arrangeras ett par gånger per termin samt vid förfrågan. Företagskurser kan arrangeras.

Anmäl intresse.

Kostnad: 250:- för medlemmar och 500:- för icke medlem, för företag: ring för upplysning.

 

Anmälan görs via kontaktformuläret nedan (eller ring distriktssköterskorna: 08-661 48 59)

Godkännande

8 + 5 =