Tel: 08 - 661 48 59

Vikt

Övervikt kan precis som undervikt vara ett problem. Målet är att ha en vikt som ger ökat välbefinnande och bättre livskvalitet och öka förståelsen för betydelsen av goda matvanor och motion.

För att lyckas med en bestående viktminskning krävs ett långsiktigt arbete.

Distriktssköterskorna erbjuder råd och hjälp med att komma igång. Målet kan vara att:

  • få ökat välbefinnande och bättre livskvalitet
  • få hälsovinster med bl.a. bättre kondition
  • öka förståelsen för betydelsen av goda matvanor och motion
  • få bättre självförtroende och självkänsla

Boka gärna ett hälsosamtal så berättar vi mer.