Tel: 08 - 661 48 59

Stress och återhämtning

Att uppleva stress är en del av livet – alla blir stressade någon gång. Det händer i situationer som kräver något extra och kroppen får då extra kraft och energi. Men om stressen pågår länge kan kroppen ta skada. Därför är det viktigt med återhämtning och vila.
Det finns många saker du kan göra för att motverka stress. Flera av våra kurser och grupper har en sådan inriktning. Stress och fysiska påfrestningar är den vanligaste orsaken till arbetsrelaterade besvär bland kvinnor och näst vanligaste bland män.
Var tredje kvinna och var fjärde man i arbetslivet känner sig stressad några dagar per vecka eller mer, det vill säga att man är spänd, orolig eller okoncentrerad.
Många åkommor är relaterade till kronisk stress. Stressreaktionen har tidigare varit nödvändig för att överleva, men i det moderna samhället behöver du sällan kämpa rent fysiskt för att överleva. Ändå händer ungefär samma saker i kroppen oavsett om du upplever ett riktigt hot eller om du springer ikapp en buss.
Distriktssköterskorna erbjuder samtal om stress och återhämtning. Samtalen kan ge nya perspektiv i vardagen och öppna möjligheter för stunder av återhämtning, lugn och ro.