Tel: 08 - 661 48 59

Motion

 

Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Fysisk aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger ökad energiomsättning, dvs så man blir varm och litet svettig. Regelbunden motion skyddar även våra hjärnor från åldersrelaterat förfall och förbättrar vår kognitiva förmåga. Vi blir bättre på att planera, koncentrera oss, komma ihåg saker, ta till oss information och lösa krävande uppgifter.                                                             Fysisk aktivitet kan vid många sjukdomar ha lika stor effekt som läkemedel, och saknar dessutom risken för biverkningar.                                                                                                                   Fysisk inaktivitet är en riskfaktor för sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, psykisk ohälsa och cancer.
Bibehållen fysisk aktivitet genom livet bidrar till att människor kan leva ett oberoende liv långt upp i åldern.

Man kan träna inne eller ute, hemma eller på gymmet, ensam eller i grupp. Lite är bättre än inget alls. Rör på dig 30 minuter varje dag, till exempel en rask promenad. Minska stillasittande genom regelbundna korta aktiva pauser.