Tel: 08 - 661 48 59

Rök– och snusavvänjning

Rökning påskyndar åderförfettning och underlättar proppbildning i kranskärlen. Rökning har en direkt påverkan på blodfetter och produktionen av det onda kolesterolet.

Det är aldrig för sent att sluta röka och det är det bästa du kan göra för att minska risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom.

Enligt senaste rönet är bästa metoden om du ska sluta röka att sätta ett stoppdatum. När dagen kommer: kasta alla tobaksprodukter.

Snusberoendet har blivit ett folkhälsoproblem. Allt fler söker hjälp för att bli av med snusberoendet. Ibland har upp till en fjärdedel av alla som sökt hjälp hos Sluta-Röka-linjen varit snusare.

Distriktssköterskorna ger kostnadsfri rådgivning för dig som vill sluta att röka eller snusa. Tillsammans med en distriktssköterska görs en personlig behandlingsplan.