Tel: 08 - 661 48 59

Sömnstörningar

Åtta timmars sömn behöver de flesta och sömnbrist förvärrar symtom på andra sjukdomar. Kroppen måste få chans att återhämta sig och byggas upp. Sömnen styrs av vår biologiska klocka, växling mellan ljus och mörker. Vi är alla olika känsliga för störning. Sömnen är grunden för vårt välmående. Den styrs även av aktivitet, vila, stress och kost. Människan sover upp till en tredjedel av sitt liv. Vi har ett 24-timmars samhälle med vakenhet på 16-18 tim och sömn på 6-8 tim. Om detta störs så rubbas balansen.
Distriktssköterskorna erbjuder råd och hjälp för att komma till rätta med sömnproblem bl.a genom att att ge ökad kunskap om sömn och hjälpa till att minska oron för sömnstörningar.