Tel: 08 - 661 48 59

Vår verksamhet


Sjukvårdsmottagning

Här får du hjälp med allt som ingår i distriktssköterskans ansvar och utbildning, bl.a blodtryckskontroller, såromläggning och suturtagning, utskrivning av inkontinens-, nutritions- och diabeteshjälpmedel samt rådgivning i frågor som rör din hälsa. Distriktssköterskorna står vid behov i kontakt med medlemmarnas behandlande läkare och rådgör med dem.

Hälsosamtal

Ett hälsosamtal kan initieras av dig själv eller av distriktssköterskan vid ett besök på sjukvårdsmottagningen. Olika ämnesområden kan vara aktuella. Hälsosamtalet utgår från patienten och patientens situation och behov. 

Livsstilsmottagning

Efter ett inledande hälsosamtal samt hälsokontroll identifierar vi tillsammans hur du kan göra hållbara livsstilsförändringar för att på så sätt förbättra hälsan. Vi fokuserar på sambanden mellan levnadsvanor och den egna hälsan. Vi följer upp och träffas regelbundet under en period.

Seniorhälsa

Efter ett inledande hälsosamtal samt hälsokontroll identifierar vi tillsammans hur du kan göra hållbara livsstilsförändringar för att på så sätt förbättra hälsan. Vi erbjuder ett helhetsgrepp om hälsa och livsstil för dig som är 80+ och ger rådgivning, ökad kunskap om hjälpmedel, förslag på kurser och grupper.

Vi följer upp och träffas regelbundet under en period.

Som medlem..

kan du också delta i våra kurser och grupper eller komma på våra föredrag om aktuella ämnesområden. Aktuellt program hittar du här!

Här kan du läsa om olika ämnesområden som kan vara aktuella i hälsosamtal:

alkohol | diabetes | inkontinens | kost | läkemedel | motion | rök-och snusavvänjningsmärta | stress & återhämtningsömnstörningar | vikt