Tel: 08 - 661 48 59

För företag


En företagsledning är ständigt utsatt för både inre och yttre tryck. Det blir svårt att hinna med alla måsten, och ännu svårare att visa omsorg och omtanke om sina medarbetare. Om man inte ens hinner tänka på sig själv, hur ska man då orka tänka på andra? Låt oss på Östermalms sjukvårdsförening hjälpa till och avlasta er organisation.

Vi har funnits för alla på Östermalm sedan 1899 och vinnlagt oss om att skapa energi och livslust. Genom att se den enskilda individen och engagera oss i hela människan vet vi att vi kan:

– få medarbetare snabbare tillbaka på sitt arbete efter en tids sjukdom

– skapa känslan av trygghet i snabb förändring

– öka medarbetarnas arbetsprestationer

– erbjuda ett gott alternativ till konventionell företagshälsovård

– få individen att själv ta ansvar för sitt välbefinnande

 

Vi gör det enkelt för våra kunder genom vår drop-in och genom att slopa avgifter för besöken. För dig som arbetsgivare kostar det mindre än en julmiddag och väsentligen mycket mindre än en kick-off, men effekten är flerfaldigt större. Årsavgiften är endast 250 kronor per år och anställd.

 

Ring oss och ta reda på mer om vår livsstilsmottagning, kursverksamhet och friskvård.

Har du andra önskningar kring kurser eller grupper för ditt företag – hör av dig!