Tel: 08 - 661 48 59

Taktil massage


Distriktssköterskorna är diplomerade taktilmassörer och ger taktil massage enligt orginalmetoden,Taktipro. Metoden är utarbetad och utvecklad av Siv Ardeby som är distriktssköterska och barnsjuksköterska. Taktipro är en lätt, mjuk, omslutande beröring av huden med varsamma strykningar som aktiverar känselreceptorerna. Taktipro ges med omtanke, respekt och lyhördhet för individens behov och integritet. Effekter blir bl.a. lugn, avslappning, sänkt blodtryck, smärtlindring, förbättrad mag- tarmfunktion, bättre sömn, minskad stress och ökad självkänsla.
Läs mer:

Tel: 08 – 661 48 59