Tel: 08 - 661 48 59

I vårt senate nyhetsbrev presenterar sig Natalie:

Hej! Mitt namn är Nathalie Wenna och jag tillträder som ÖSF nya verksamhetschef måndagen den 15/1.Det är med stor respekt och ödmjukhet för det viktiga arbete som föreningen utför som jag har tackat ja till uppdraget.

Jag har en bakgrund från både sjukhus och vårdcentral och har arbetat inom äldreomsorg samt LSS-verksamhet som föreståndarinna. Min erfarenhet som verksamhetschef inom vård & omsorg är lång och där har jag arbetat med att förvalta men även utveckla verksamheter. Med denna bakgrund  hoppas jag kunna bidra till Östermalms Sjukvårdsförenings framtid.

Att skapa en välkomnande och familjär verksamhet är viktigt för mig och leder till en välmående verksamhet och arbetsplats. Jag anser att arbeta verksamhetsnära är en förutsättning för att få bäst inblick i vad föreningen kan bidra med i området och behöver framgent. Med det vill jag tacka styrelsen för förtroendet att leda föreningen framåt.

Jag ser framemot att träffa både befintliga och nya medlemmar under 2024, och nu på onsdag, den 17/1 kl.14:00 så kommer jag att finnas på plats och introducera mig lite ytterligare.

Väl mött,
Nathalie Wenna