Tel: 08 - 661 48 59

På terminens sista föreläsning, välkomnar vi Ingrid Thörnqvist som har följt drottning Silvia under ett års tid.
I boken Yrke: Drottning, ger författaren en inblick i drottningens liv som är helt unik – och den ska vi få ta del av.
Vi kommer även få höra mycket om Drottningens arbete med Childhood och hennes engagemang kring demenssjukdomar.

Boken kommer att finnas signerad till försäljning.

Onsdagen 15/5 kl 14:00

Yrke: Drottning
Ingrid Thörnqvist, reporter, författare