Tel: 08 - 661 48 59

Publicerat 20-03-30

För att följa folkhälsomyndigheternas rekommendationer stängs sjukvårdsmottagningen för besök från måndag 30 april och 2 veckor framåt. Det går förstås bra att ringa och få råd och hjälp via telefon och mejl eller att kontakta sin vårdcentral. Vi följer noga utvecklingen av Corona smittan och myndigheternas rekommendationer med målet att kunna hålla öppet så snart som det är lämpligt. Vi informerar vidare via mejl och websidan.

Bästa hälsningar

Helena Levy

ordförande