Tel: 08 - 661 48 59

Som en del av vårt förebyggande hälsoarbete erbjuder ett stort urval av olika träningsformer.

Gruppaktiviteter är en viktig del av Östermalms Sjukvårdsförenings verksamhet, det är en del av det hälsofrämjande arbetet.

Som medlem är du välkommen att delta i alla våra kurser och gruppaktiviteter. Du kan anmäla dig själv eller bli rekommenderad av distriktsköterskorna.

GÅ GRUPP
UTEGYM
QI-GONG
MEDICINSK YOGA
SOFT GYMPA

Anmälan
sker till mottagningen, telefon 08-661 48 59 eller exp@osjf.se