Tel: 08 - 661 48 59

Blodtryckskontroll

Omläggning av sår

Suturtagning

Hudbedömning; utslag, hudförändringar

Ta bort fästingar

Nageltrång

Vaxbedömning samt öronspolning

Injektioner (eget medhavt läkemedel)

Förskrivning av inkontinensskydd

Sjukvårdsrådgivning

Allmän rådgivning

Samtalspartner

Vaccination säsongsinfluensa

Rådgivning och stöd kring levnadsvanor

Taktil Massage

Hälsosamtal

_

KOM TILL VÅR DROP-IN MOTTAGNING kl 8-12 ELLER

RING 08-6614859 OCH BOKA TID HOS VÅRA DISTRIKTSSKÖTERSKOR