Tel: 08 - 661 48 59
Kampementsbadet Utegym 45 min
Max 20st 9.15 Genomgång av ”maskiner” 15 min
cirkelträning 30 min
Tessinparken 45 min oavsett väder medtag eget liggunderlag
Max 20st lättgrupp 10.15-11.00
Max 20st avancerad 11.15-12.00
PT-träning individuell ÖSF, 50 min
13.00 14.00 15.00