Tel: 08 - 661 48 59

Onsdag den 17:e januari har vi vår första onsdag med ”Öppet hus” på ÖSF.

Som vanligt kommer vi att ha ”Öppet hus” på eftermiddagarna varannan onsdag ojämna veckor.

Den första onsdagen på vårterminen brukar delar av vår styrelse vara närvarande för att medlemmarna ska kunna få träffa dem under trevliga former, ta en kaffe och få information om föreningen direkt från dem.

Onsdagarna fortsätter sedan med olika föreläsare varannan vecka med start kl. 14. Efter föreläsningen inbjudes till kaffe med kaka till självkostnadspris.

Välkomna till våra onsdagar för trevlig samvaro.