Tel: 08 - 661 48 59

Onsdagen den 23 november har vi en föreläsning om utvecklingstrender i stressforskningen.

Töres Theorell är specialist i internmedicin,  disputerade 1971, blev professor 1981 och är sedan 2007 professor emeritus, vid Karolinska institutet i Stockholm. Töres Theorell har forskat kring socialmedicinska och psykosomatiska frågeställningar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, arbetsliv och stress.                                       

Som son till Hugo Theorell, nobelpristagare i medicin och Margit,  som var konsertpianist, var läkekonst och musik tongivande redan tidigt i livet. Hela familjen musicerade och sjöng tillsammans under Töres uppväxt. Musikens framträdande roll genom uppväxten gav erfarenheter kring vilken betydelse den har för vår hälsa.                     

Under senare år har också Töres Theorell  utvecklat forskning om sambanden mellan musik och hälsa/stress vilket givit goda forskningsresultat.

Kom till oss och lyssna på en föreläsning om hur forskningen kring stress ser ut idag.

Varmt välkomna