Tel: 08 - 661 48 59

Stefan Einhorn är professor i molekylär onkologi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Radium–

hemmet. Han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker om medicin.

Stefan Einhorn är verksam sedan många år som föreläsare. Han är en ofta anlitad föreläsare inom områdena etik, konsten att vara snäll, ledarskap, medicinsk etik samt visdom.

Stefan Einhorn medverkar regelbundet i radio och TV. Han har bland annat varit sommar– och

vinterpratare.

Texten är ett utdrag från Stefan Einhorns hemsida.

Hos oss på ÖSF den 13 mars kommer han att prata om ”Att göra skillnad”.

Kaffe serveras till självkostnadspris efter föreläsningen.

Hjärtligt välkomna!