Tel: 08 - 661 48 59

 

 • YOGA  22/3 12 ggr                    onsd kl. 11.00 och 16.30               950:-/12ggr                                                                                
 • QIGONG 9/1 fram till 29/5        månd kl. 15.00                              200:-/termin     
 •                                                                                                         kostnad för litteratur
 •                                                                                                         tillkommer
 • GYMNASTIK 10/1 o 12/1          tisd  10.00 och 11.30                    200:-/termin1g/v
 • fram till terminsavslut              torsd 10.00 och 11.30                   300:-/termin 2ggr/v
 • DIABETES 13/3 5 ggr                 månd kl. 13.00                              ingen avgift
 • SÖMN 6/2 5 ggr                     månd kl. 13.00                              150:-/5 ggr         
 • ANHÖRIG GRUPP 25/1             onsd kl. 13.30                               150:-/termin
 • 1g/mån      
 • ÖPPET HUS 18/1                      onsd kl. 14.00                               Fikakostnad
 • v.a.v.
 • HLR  5/4                                   onsd kl. 14.00                               100:- medlem 
 •                                                                                                       250:-  icke medlem                                                                                              
 • MAT FÖR HÄLSA 31/1 4 ggr    tisd kl. 14.00                                 150:-/4 ggr
 • LIVSSTIL FÖR LUST OCH         tisd kl. 14.00                                 150:-/5 ggr
 • HÄLSA 7/3 5ggr                       
 • MINDFULNESS 27/1 5ggr        fred kl. 10.30                                500:-/5 ggr  
 •                                                                                                       inklusive litteratur
 • SAMTALSGRUPP – Konsten
 • att bli gammal 11/1 10ggr        onsd kl. 10.30                              150:-/10 ggr          
 • GÅGRUPP  9/1                           månd kl. 10.30                             ingen avgift