Tel: 08 - 661 48 59

En annorlunda men skön sommar tillönskas alla medlemmar.

Inte bara i vårt land utan i alla världens länder drabbas många människor av svår sjukdom på grund av pandemin Corona. Sjukdomen har skördat och skördar många liv. Inget är sig likt och vi har tyvärr fått lov att anpassa verksamheten till att följa myndigheternas strikta restriktioner för att förhindra smittspridning. Sjukvårdsmottagningen har på grund av detta starkt begränsat verksamheten men ändå försökt ge service till medlemmarna med telefonrådgivning, bokade besök på sjukvårdsmottagningen och för fotvård.

Från 6 juli t.o.m. 2 augusti är mottagningen sommarstängd. När verksamheten öppnar igen är ambitionen att erbjuda mer verksamhet men med de begränsningar som krävs under rådande omständigheter.  Följ oss gärna på hemsidan och i våra annonser i lokaltidningen ÖstermalmDirekt.

Vi har glädjen att välkomna en ny distriktssköterska, Anna Lidblom med flerårig erfarenhet från bl.a. primärvård. Hon kommer direkt från jobb på en vårdcentral i Stockholm och blir en värdefull medarbetare.

Föreningens årsmöte, som blev uppskjutet i våras, kommer att avhållas torsdagen 24 september kl. 17.00 i Oscars församlingslokal, Fredrikshovsgatan. Denna lokal är större än vår lokal på Tyskbagargatan, vilket medger något fler deltagare med ändå med rekommenderat avstånd.

Årsmötet kommer att hållas med begränsat antal deltagare enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför måste deltagandet på mötet anmälas. Kallelse kommer i augusti.

Varmt välkomna åter i augusti!

Med vänlig hälsning

Helena Levy

ordförande