Tel: 08 - 661 48 59

Publicerat 20-03-30

Sjukvårdsmottagningen och fotvårdsmottagningen har stängt för fysiska besök from 30 mars och tillsvidare.

Vi finns tillgängliga på telefon.