Tel: 08 - 661 48 59

Samtalsgruppen gör nu ett uppehåll och startar upp igen i januari

under namnet ”Konsten att bli gammal”.

Vi återkommer med tid och datum för vårterminens samtalsträffar. 

Välkomna