Tel: 08 - 661 48 59

På onsdagar kl. 10.30 samlas en grupp hos ÖSF för samtal kring livet och livserfarenheter.

Gruppen leds av en erfaren kurator.

Pris: 150:-

Gruppen välkomnar nya medlemmar!

Ring och anmäl dig!

Välkommen

08-661 48 59