Tel: 08 - 661 48 59

Rörelse och Ro kursen har varit väldigt omtyckt och Linda har lovat att fortsätta med en ny kurs under mars och april.

Tisdagar kl. 17.00 13/3 och 20/3 samt fyra tillfällen i april med start den 3:e april ( 3/4, 10/4, 17/4 + 24/4)

Den 13/3 och 20/3 är det ”pröva-på” tillfällen!

Välkomna med anmälan!

08-6614859 eller per mail