Tel: 08 - 661 48 59

På onsdag den 14 mars kommer Elsebeth Welander Berggren till ÖSF och föreläser.

Elsebeth är Museichef på Sven-Harrys konstmuseum. Tidigare var hon chef för Waldemarsudde och Röhsska museet.

Adjungerad professor på Göteborgs universitet är ännu en titel som Elsebeth innehar och hon har ett stort specialintresse för konsthantverk.

Elsebeth kommer till ÖSF på vår onsdags föreläsning den 14 mars kl. 14.00 och ska prata om Ädla stenar som enligt Elsebeth är mest intressanta då de är infattade.