Tel: 08 - 661 48 59

 ÖSF:s Vårprogram 2017

Föreläsningen börjar kl. 14.00. Ingen anmälan.

Vi avslutar med kaffe klockan 14.30 till självkostnadspris. 

10/5 Carl Wahren – Länge leve Evergreens

Välkomna!