Tel: 08 - 661 48 59

Östermalms Sjukvårdsförening har under lång tid bara kunnat ta emot medlemmar som har varit boende eller yrkesverksamma i någon av de tre församlingarna på Östermalm; Hedvig Eleonora, Engelbrekt och Oscars församlingar.  Efter en justering i stadgarna har vi nu glädjen att meddela att vi nu tar emot boende från andra stadsdelar som medlemmar i vår förening.

Hembesök görs även i fortsättningen endast på Östermalm.

Välkomna!