Tel: 08 - 661 48 59

Publicerat 20-04-14

Styrelsen har fattat beslut att stänga ÖSF (sjukvårds- och fotvårdsmottagningen) tom den 14 juni.

Planen är att öppna igen den 15 juni om omständigheterna så tillåter.

Vi finns tillgängliga på telefon som vanligt.