Tel: 08 - 661 48 59

Publicerat 20-03-13

Våren och dagsljuset är här.

Tyvärr lägger coronaviruset sordin på vårstämningen. Många blir på ett eller annat sätt berörda.  På sjukvårdsföreningen följer vi noga dag för dag myndigheternas information och råd. Vi ställer in alla föreläsningstillfällen under mars och april för att undvika att många samlas vid samma tillfälle. Mottagningen och fotvården är tills vidare öppna som vanligt liksom våra grupper. Om förhållanden ändras meddelar vi i vårt nyhetsbrev och med anslag på dörren till mottagningen.  Ta för vana att läsa på vår hemsida.

Träningsrummet är tillgängligt då mottagning är öppen kl. 08 – 16. Gå gärna in och träna rörlighet och styrka, bra instruktioner finns. På vår nya fina motionscykel kan både rörighet och kondition utmanas. Lycka till!

Torsdagen den 14 maj kl. 17.00 är föreningens årsmöte. Alla medlemmar får kallelse med föredragningslista och valberedningens förslag till styrelse.  Redan nu hälsar jag er varmt välkomna!

Bästa hälsningar!

Helena Levy, ordförande