Tel: 08 - 661 48 59

5 934 personer har avlidit i coronaviruset i Sverige efter sju nya registrerade dödsfall senaste dygnet. Över 117 000 fall har konstaterats.

Nu införs skärpta allmänna råd i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland. Samtidigt förlängs råden i Uppsala i ytterligare två veckor.

– Vi har haft en 80 procentig ökning till veckan som precis har avslutats. Vi har inte sett några tecken på att ökningen minskar den här veckan, säger Maria Rotzén Östlund, biträdande smittskyddsläkare.

Här är de skärpta allmänna råden

Från och med den 29 oktober, och tre veckor framåt, uppmanas alla som vistas i Stockholms, Västra Götalands och Östergötlands län att:

 Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.

 Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

 Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

 Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Skärpta råd för verksamheter och arbetsplatser

Även verksamheter – såsom butiker, köpcentrum, idrottsanläggningar och arbetsplatser omfattas av skärpta råd:

 Alla verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

—————————————————————————————————————————————————————–

Detta innebär för ÖSF´s räkning att vi ställer in alla våra grupper och verksamheter med omedelbar verkan från och med den 29 oktober och tre veckor framåt!

Fotvårdsbesök, besök till Sjukvårdsmottagning och Läkarbesök samt bokade tider för vaccination mot säsongsinfluensan gäller fortfarande.