Tel: 08 - 661 48 59
Den 30 juni hade vi årsmöte!

Då valdes den nya styrelsen som ska arbeta för att stötta och utveckla arbetet under 2023/24:

Anna Blomdahl, ordförande
Maud Dyhlén, vice ordförande samt sekreterare
Joakim Lessmar,  ekonomiansvarig
Gunilla Lagerqvist
Sven Milltoft
Anna Ström
Elsebeth Welander Berggren

Styrelsesuppleanter:
Jennifer Wenjing Tao
Margaretha Wibeck