Tel: 08 - 661 48 59

Hållbar hälsa

Välkommen på en föreläsningsserie om hur du kan förbättra dina möjligheter till ett långt och lyckligt liv och få en ökad förståelse kring varför det kan vara så svårt att ändra på vanor.

Kursen består av fem föreläsningar där betydelsen av hälsosamkost, motion, sömn och begränsat intag av alkohol står i centrum. Under kursen förklaras orsaken till att det är svårt att bryta vanor och bakgrunden till varför vi kan må bra när vi motionerar. Vi lägger grunden till att förstå vad vi själva kan göra för att leva ett så långt och lyckligt liv som möjligt. Med hjälp av en hälsosam livsstil kan vi markant minska risken att drabbas av vanliga sjukdomar enligt världshälsoorganisationen.

Vi belyser följande områden:

Vanor och livsstil
Mat
Rörelse
Stress
Sömn
Alkohol

Föreläsningsserien hålls av Distriktssköterska
Torsdagar klockan 13.00 start 15/2

Kostnad 200 kr
Anmälan via e-post till exp@osjf.se eller per telefon 08-6614859