Tel: 08 - 661 48 59

Nu har det hänt! I Region Skåne kommer 3 miljoner att satsas på att utbilda instruktörer på alla vårdcentraler. Politisk enighet gäller i frågan. Redan idag erbjuds mindfulness vid 43 vårdcentraler. Efter utbildningen kommer övriga drygt 100 vårdcentraler i Skåne kunna erbjuda mindfulness för patienter i första hand de med stress, lätt till måttlig ångest och nedstämdhet.

Region Skåne är den första region som gör en så här övergripande satsning på mindfulness i vården.

En huvudorsak är den forskning vid Centrum för primärvårdsforskning som visar att mindfulness i grupper om 10 personer är lika effektiv som individuell KBT. Snart kommer alltså fler med psykisk ohälsa att kunna få hjälp på ett effektivt sätt.

Information från Mindfulnesscenter