Tel: 08 - 661 48 59

Vi är jätteglada!

Mai-Lis Hellénius som vi utnämnt till vår egen ”hälsoguru” på ÖSF kommer till oss onsdag den 27 februari och pratar om Bästa maten för hälsan-vad är det?

Mai-Lis har precis gått i pension som Livsstilsprofessor och hållit sin avskedsföreläsning på KI för en fullsatt aula. Nu ska hon ”bara slutföra sina forskningsprojekt” innan hon blir helt ledig.

Mai-Lis har jobbat som läkare sedan början av 80-talet och sedan år 2006 som professor i allmänmedicin, med inriktning mot just hjärtkärlprevention vid Karolinska Institutet, – livsstilsprofessor.

Den röda tråden i hennes yrkesverksamma liv har varit livsstilsrelaterade frågor och hon har bl.a. forskat om kost och hur vi blir påverkade av att sitta stilla.

Det är Mai-Lis som myntat begreppet att göra en ”Kiruna”. Alltså att sätta sig 10 ggr varje gång man sätter sig. Allt för att träna lårmusklerna och få oss att röra oss lite mer.

Vi hälsar Mai-Lis välkommen den 27 februari kl. 14.00 och våra medlemmar att komma och lyssna.

VÄLKOMNA