Tel: 08 - 661 48 59

Livsstil för lust & hälsa

Vi kallar kursen för Levnadsvanor och belyser vanor, mat, fysisk aktivitet, stress och alkohol .Syftet är att ge ökade kunskaper om levnadsvanor och förmedla kunskap för att kunna bryta invanda mönster i vardagen för att må bättre. Kursen består av fem kurstillfällen och bygger på Socialstyrelsens riktlinjer för levnadsvanor. Diskussion och utbyte av erfarenheter ingår i varje kurstillfälle.

Det går även bra att boka enskilt samtal med distriktssköterska.

Gruppen leds av en distriktssköterska.

Antal tillfällen: 5

Startdatum: tisdagar kl.13.30 start d 14/9 .

Kostnad: 150:-

Anmälan görs via kontaktformuläret nedan (eller ring distriktssköterskorna: 08-661 48 59)

Godkännande

1 + 14 =

( För att undvika skräppost - Vänligen svara på ovanstående matematiska tal )