Tel: 08 - 661 48 59

Livsstil för lust & hälsa

Hälsa och välbefinnande är den röda tråden genom kursen. Kursen belyser vanor, mat, fysisk aktivitet, stress och alkohol. Syftet är att ge ökade kunskaper om levnadsvanor och förmedla uppslag för hur man på enkla och roliga vägar kan bryta invanda mönster i vardagen för att må bättre. Kursen består av fem kurstillfällen och bygger på Socialstyrelsens riktlinjer för levnadsvanor. Recept, praktiska övningar diskussion och utbyte av erfarenheter ingår i varje kurstillfälle.

Gruppen leds av en distriktssköterska.

Antal tillfällen: 5

Startdatum: Kursen är vilande 2020

Kostnad: 150:-

Anmälan görs via kontaktformuläret nedan (eller ring distriktssköterskorna: 08-661 48 59)

Godkännande

14 + 11 =

( För att undvika skräppost - Vänligen svara på ovanstående matematiska tal )